BARDZO DZIĘKUJEMY

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, którzy wspierają Parafię przelewami na konto parafialne. Wielkie wyrazy wdzięczności. Wielkie Bóg Zapłać.

RACHUNEK BANKOWY: 80 86190006 0010 0200 7937 0001
Właściciel rachunku: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Pawła Apostoła
Adres właściciela: Jaśminowa 2, 32-020 Wieliczka

17Kwi/21

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – Niedziela 18.04.2021

 1. We wtorek po Mszy wieczornej nowenna do św. Antoniego a we środę do MB Nieustającej Pomocy.
 2. W sobotę różaniec o 17.30 poprowadzi Róża p. Józefy Kaczmarczyk
 3. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę pieniędzy na zakup ortez dla Adasia. Tydzień temu dzieciom i młodzieży z naszej szkoły udało się zebrać 9600 złotych. Za ofiarność Bóg zapłać.
 4. Dziękujemy za wszelkie dobro oraz wszystkie składane ofiary wspierające Parafię. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia – wielu łask Bożych. Z życzeniami łączymy naszą codzienną modlitwę. 

10Kwi/21

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – Niedziela 11.04.2021

 1. Dzisiaj po Mszach św. wystawienie NS i Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 2. We wtorek po Mszy wieczornej nowenna do św. Antoniego a we środę do MB Nieustającej Pomocy.
 3. W czwartek po Mszy wieczornej adoracja NS prowadzona przez Panie.
 4. W sobotę różaniec o 17.30 poprowadzi Róża p. Honoraty Tuleja
 5. Dzisiaj przy wyjściu przed kościołem można wesprzeć zakup nowej ortezy dla Adasia. Adaś jest uczniem naszej szkoły, chodzi do III klasy i przygotowuje się do Pierwszej Komunii. Z racji choroby poruszać się może dzięki ortezie. Koszt to kilkanaście tysięcy. Dlatego dzieci z naszej szkoły zbierają pieniądze na nową ortezę dla Adasia. Prosimy o pomoc i wsparcie.
 6. Dziękujemy za wszelkie dobro oraz wszystkie składane ofiary wspierające Parafię. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia – wielu łask Bożych. Z życzeniami łączymy naszą codzienną modlitwę. 

09Kwi/21

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W II niedzielę Wielkanocy przypada Święto Miłosierdzia Bożego. Pamiętajmy także, że w naszym Kościele w Wieliczce-Krzyszkowicach w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, znajduje się kopia cudownego obrazu Miłosierdzia Bożego oraz są także relikwie apostołów Miłosierdzia Bożego św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II Kaplica adoracji otwarta jest w niedzielę od 7.45 do 20.00, w tygodniu od 7.30 do 18.00.

Przypomnijmy słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny, tego dotyczące: Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). 

Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

O godzinie 15.00 następuje cisza, wypełniona modlitwą, gdyż jest to chwila konania Pana Jezusa. Dlatego wszyscy przychodzą około 5 minut wcześniej, z intencjami w sercu. Odczytywane są słowa Pana Jezusa, którymi o Godzinie Miłosierdzia mówił do św. siostry Faustyny, które spisała w „Dzienniczku”, po czym następuje krótkie wprowadzenie do modlitwy – spotkania z Panem Jezusem. Mówił On także Siostrze Faustynie o odprawieniu, w miarę możliwości, Drogi Krzyżowej, dlatego do niej odwołują się późniejsze prośby o Miłosierdzie Boże. 

W Kaplicy Adoracji znajduje się obraz Miłosierdzia Bożego, tak więc będąc tam, modląc się, wypełniamy trzy formy nabożeństwa.  To słowa Pana Jezusa o uczczeniu obrazu i wizję Siostry Faustyny: Pragnę, żeby obraz ten był publicznie(173) uczczony. Wtem ujrzałam Pana Jezusa na krzyżu konającego i w ciężkich boleściach, i wyszły z Serca Jezusa te same dwa promienie, jakie są w tym obrazie.

Co sam Pan Jezus mówi o swoim Miłosierdziu? W cytacie z „Dzienniczka” nr 379 Siostra Faustyna pisze: W jednej adoracji przyrzekł mi Jezus, że: Duszom, które uciekać się będą do Mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia Mojego. Boleje serce Moje – mówił Jezus – nad tym, że nawet dusze wybrane nie rozumieją, jak wielkim jest Moje miłosierdzie; obcowanie ich jest w pewien sposób niedowierzaniem. O, jak to bardzo rani serce Moje. Wspomnijcie na mękę Moją i jeżeli nie wierzycie słowom Moim, wierzcie przynajmniej ranom Moim.

Rozważanie Męki Pańskiej i prośba przez jej zasługi jest w Nabożeństwie bardzo ważna. Dlaczego. To wyjaśnił Siostrze Faustynie Pan Jezus (cytat 369) Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość.

Podczas Święta Miłosierdzia Bożego, słyszymy i będziemy słyszeć o tym największym przymiocie Pana Boga kazania, dobrze jest czytać książki, artykuły. Miłosierdzie Boże było także tematem Światowych Dni Młodzieży. Ten czas ubogacić można czytaniem Dzienniczka, można go też wysłuchać na mp3. Jest w nim podany pełny tekst objawień Pana Jezusa, które miały miejsce w Polsce tuż przed wybuchem II wojny światowej, a my przecież mieszkamy tak blisko Łagiewnik. Dzienniczek jest także wspaniałą szkołą duchowości, w której Pan Jezus uczy Siostrę Faustynę, możemy skorzystać z rad, które jej dawał.

Możemy również wypełnić czwartą formą Nabożeństwa: szerzenie Czci Miłosierdzia (bo piątą jest  Święto Miłosierdzia) o czym Pan Jezus mówi: – Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego; szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. (Cytat z „Dzienniczka” nr 1075). 

Zapraszajmy sąsiadów, znajomych, na Nabożeństwo w naszej kaplicy i mówmy o Bożym Miłosierdziu, wielbiąc je i rozważając miłość i dobroć Boga, Jego największe przymioty.

UWAGA!

Bardzo ważna jest znajomość form kultu Miłosierdzia Bożego, lecz warto wiedzieć, że nabiorą one znaczenia tylko wówczas, gdy czynione będą z ufnością i z pełnieniem uczynków miłosierdzia. Prośby mają być kierowane do Pana Jezusa i odwoływać do wartości i zasług Męki Pańskiej. Przedmiot modlitwy musi być zgodny z wolą Bożą. Pan Jezus mówi też, jeśli to jest możliwe, o krótkim nawiedzeniu Jego Serca w Najświętszym Sakramencie.

Na podstawie „Dzienniczka” Św. Siostry Faustyny oraz książeczki „Miłosierdzie Boże. Zasadnicze rysy Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego” ks. Ignacego Różyckiego

Barbara Zapadlińska

04Kwi/21

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – Poniedziałek Wielkanocny – 5.04.2021

 1. Porządek Mszy św.: 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
 2. Najbliższy tydzień to oktawa Wielkiej Nocy. Ten czas jest dziękczynieniem Kościoła za dar zmartwychwstania.
 3. We wtorek po Mszy wieczornej nowenna do św. Antoniego a we środę do MB Nieustającej Pomocy.
 4. Najbliższy piątek z racji oktawy Wielkiej Nocy nie ma charakteru pokutnego – nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić święto Miłosierdzia Bożego. W niedziele też przy wyjściach będzie można wesprzeć zakup nowej ortezy dla Adasia. Adaś jest uczniem naszej szkoły, chodzi do III klasy i przygotowuje się do Pierwszej Komunii. Z racji choroby poruszać się może dzięki ortezie. Jego rodzice muszą kupić nową ortezę. Koszt to kilkanaście tysięcy. Dlatego dzieci z naszej szkoły będą zbierać pieniądze na nową ortezę dla Adasia. Prosimy o pomoc i wsparcie.
 6. Dziękujemy za wszelkie dobro oraz wszystkie składane ofiary wspierające Parafię. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia – wielu łask Bożych. Z życzeniami łączymy naszą codzienną modlitwę. 

03Kwi/21

WIELKANOC 2021

OGŁOSZENIA – NIEDZIELA WIELKANOCNA 2021

 1. Chrystus Zmartwychwstał. Ta prawda niech przenika nasze życie wielką radością. Niech napełni nasz trud i poświęcenie najgłębszym poczuciem sensu. Życzymy mimo pandemicznych ograniczeń zdrowych, radosnych, rodzinnych świąt.
 2. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeżycia Wielkiego Tygodnia. Siostrze Carli  Rodrigez i pani Bożenie Nowak za przygotowanie dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego. P. Kościelnemu i p. Mieczysławowi za pomoc. P. Kościelnemu dziękujemy również za ufundowanie nowego Paschału. Bóg zapłać. Dziękujemy Szafarzom, Służbie liturgicznej: ministrantom i lektorom, za liturgię i posługę przy ołtarzu, za czuwanie przy Grobie Pańskim. Dziękujemy za przygotowanie procesji rezurekcyjnej: pocztom sztandarowym, asystom niosącym feretrony. A także Wam wszystkim drodzy za wspólną modlitwę podczas liturgii Triduum.  Bóg zapłać.
 3. Jutro drugi dzień Wielkanocy. Porządek mszy św. jak w niedzielę. Ofiarą z jutrzejszej tacy wesprzemy Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

03Kwi/21

WIELKA SOBOTA

W tym dniu Chrystus znajduje się w grobie. W ciągu dnia adoracja Chrystusa w Grobie oraz poświęcenie pokarmów od godz. 9.00 do 15.00, co pół godziny. 

Poświęcenie odbywać się będzie również na zewnątrz – przed kościołem. Limit w kościele to 95 osób.

O 18.00 Liturgia Wigilii Paschalnej. Na zakończenie liturgii procesja rezurekcyjna wokół kościoła. Prosimy w Wielką Sobotę na liturgie przynieść świece. 

02Kwi/21

WIELKI PIĄTEK

WIELKI PIĄTEK – przypomina zbawczą śmierć Pana Jezusa. Kościół w tym dniu nie sprawuje Eucharystii. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Od godziny 7.00 całodzienna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.  O godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej i adoracja Grobu Pańskiego a po niej 3 części Gorzkich Żali.

Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty od godziny 17.00 do LITURGII, później przez cała noc.

ZAPRASZAMY NA CZUWANIE PRZY GROBIE PAŃSKIM:

 • 22.00: Droga Krzyżowa prowadzona przez młodzież.
 • 23.00: ul. Ochota (ulica i bloki), ul. Różana (ulica i bloki), ul. Podleśna i Parkowa. 
 • 24.00: ul. Kościuszki (domy i bloki), ul. Łany, ul. Leśna
 • 1.00: ul. Chabrowa, ul. Św. Barbary (bloki i domy, ul. Strzelców Wielickich)
 • 2.00: ul. Kasztanowa, Akacjowa, Słoneczna, os. Secesja
 • 3.00: ul. Solna, św. Kingi, Krakowska
 • 4.00: ul. Sadowa, Kopce, Podgórska, Jedynaka, Grabówki
 • 5.00: os. Szymanowskiego, ul. Mieszka I, ul. B. Chrobrego (ulica i bloki)
 • 6.00: ul. Krzyszkowicka, Zacisze, Akacjowa, Kaczeńce, Sobótki

W Wielką Sobotę święcenie pokarmów od 9.00 do 15.00 co pół godziny, również na zewnątrz kościoła. Liturgia Paschalna o godzinie 18.00

01Kwi/21

Pasja wg św. Jana

W Wielki Piątek podczas wieczornej Liturgii o godz. 18.00 zostanie wykonana „Męka Pańska wg św. Jana” przez tercet „Sine Nomine”, działający przy naszej parafii (Paweł Piotrowski, Marek Turchan, Jan Thomas). Serdecznie zapraszamy.

27Mar/21

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA PALMOWA – 28.03.2021

 • Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Msze Św o 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00 18.00, 20.00 W kościele może przebywać 95 osób. Pozostałe osoby prosimy by uczestniczyły we Mszy na zewnątrz. Będzie nagłośnienie terenu oraz Komunia św. rozdawana na zewnątrz, przed kościołem.
 • WIELKI CZWARTEK – przypomina Ostatnią Wieczerzę. Rano nie ma Mszy św. Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się o godz. o 16.30 i 18.00. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy. Tam będzie adoracja do 21.00.
 • WIELKI PIĄTEK – przypomina zbawczą śmierć Pana Jezusa. Kościół w tym dniu nie sprawuje Eucharystii. W tym dniu obowiązuje post ścisły. (Powstrzymanie się od pokarmów mięsnych, 3 posiłki, 1 do syta). Od godziny 7.00 całodzienna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.  O godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej a po niej 3 części Gorzkich Żali.

ZAPRASZAMY NA CZUWANIE PRZY GROBIE PAŃSKIM:

 • 22.00: Droga Krzyżowa prowadzona przez młodzież.
 • 23.00: ul. Ochota (ulica i bloki), ul. Różana (ulica i bloki), ul. Podleśna i Parkowa. 
 • 24.00: ul. Kościuszki (domy i bloki), ul. Łany, ul. Leśna
 • 1.00: ul. Chabrowa, ul. Św. Barbary (bloki i domy, ul. Strzelców Wielickich)
 • 2.00: ul. Kasztanowa, Akacjowa, Słoneczna, os. Secesja
 • 3.00: ul. Solna, św. Kingi, Krakowska
 • 4.00: ul. Sadowa, Kopce, Podgórska, Jedynaka, Grabówki
 • 5.00: os. Szymanowskiego, ul. Mieszka I, ul. B. Chrobrego (ulica i bloki)
 • 6.00: ul. Krzyszkowicka, Zacisze, Akacjowa, Kaczeńce, Sobótki
 • WIELKA SOBOTA: – W tym dniu Chrystus znajduje się w grobie. W ciągu dnia adoracja Chrystusa w Grobie oraz poświęcenie pokarmów od godz. 9.00 do 15.00 co pół godziny. Ze względów sanitarnych poświęcenie odbywać się będzie na zewnątrz – przed kościołem. O 18.00 Liturgia Wigilii Paschalnej. Na zakończenie liturgii procesja rezurekcyjna wokół kościoła. Prosimy na liturgie przynieść świece. 
 • Prosimy o przygotowanie procesji.Prosimy o niesienie baldachimu.

Niech ten Wielki Tydzień będzie naszym trwaniem przy Chrystusie w tych najważniejszych chwilach zbawienia. Dodatkowo wykorzystajmy adorację nocną na czas osobistej modlitwy.

 • Do chorych udamy się w tym tygodniu: ks. Proboszcz we wtorek od 10.00, Ks. Marian we wtorek od 14.00, ks. Janusz we środę od 8.00. W zakrystii można zapisać dodatkowych chorych.
 • Zakończyliśmy modlitewne spotkania rodzin. Bóg zapłać za złożoną ofiarę kolędową. 
 • Przy wyjściach można jeszcze nabyć wielkanocne paschaliki i baranki, które ozdobią nasz świąteczny stół. Dochód zasili dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
 • Dzisiaj odbywa się kiermasz świąteczny, z którego całkowity dochód przeznaczony jest na rehabilitację dwóch chłopców z klasy 7A ze szkoły w Mietniowie, chorych na raka mózgu – Marcela i Kuby. Są po operacji nowotworu. Prosimy o wsparcie dla nich poprzez zakupy świątecznych prac.
 • Z bólem informujemy, że zmarła matka ks. kań. Wiesława Popielarczyka, poprzedniego proboszcza. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o 14.00 w Lachowicach. Polecamy Ją Panu Bogu w modlitwie.
 • Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na rzecz Parafii. Bóg zapłać. Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia – wielu łask Bożych. Z życzeniami łączymy naszą codzienną modlitwę. 

26Mar/21

Charytatywny Kiermasz Wielkanocny dla Kuby i Marcela

28 marca 2021 w niedzielę, po wszystkich mszach św. zapraszamy na kiermasz wielkanocny dla Kuby i Marcela, chłopców z klasy 7A Szkoły Podstawowej w Mietniowie, walczących z nowotworem mózgu. Przez zakup świątecznych stroików, pisanek, zajączków, wianków, prac szydełkowych, przetworów domowych i innych pięknych świątecznych ozdób na stół, pomagamy im w walce z nowotworem i w rehabilitacji. Kiermasz odbywa się na placu kościelnym po każdej Mszy św. Prosimy o zachowanie przepisów, dotyczących pandemii. Inicjatorem kiermaszu jest Pani Małgorzata Przetaczek. Dziękujemy i zapraszamy.